Galileo - demo
Demo
🌤️ Příklad: V pondělí a v úterý velmi silné bouřky se srážkovými úhrny kolem 60 mm, v úterý až 80 mm. Text se vztahuje cíleně k zadané oblasti, ale je společný vše

 

JitkaV.

kontrola kvality

OBEC VELKÝ GALILEOV POD WEBŠTEJNEM (h1)

Obec (h2)

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. V tomto smyslu je subjektem samosprávy a také vykonavatelem státní správy.  Obec má vlastní majetek,  vystupuje v právních vztazích svým jménem. Pečuje o všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

V současnosti je území České republiky rozčleněno na 6257 obcí. Průměrná rozloha obce je 10,58 km2.

Mapa obcí České republiky

Historie obcí

Pro datataci vzniku obcí se využívá první písemné zmínky, což je označení nejstaršího písemného dokladu, většinou se jménem sídla. Nejstarší sídla/obce jsou známy již z 10. století. Mnoho obcí bylo založeno v 11. až 14. století během velké vniřní kolonizace. Hranice obcí byly vytyčovány již při jejich zakládání, časté jméno Újezd pochází z objetí hranice obce na koni.

Přesné vymezení správních území obcí bylo zpracováno již v 18. v rámci josefinského katastru. Obce jako samosprávné jednotky vznikly v roce 1850 při vytváříní moderní veřejné správy. V období předválečného Československa bylo na území Česka téměř dvakrát víc obcí než dnes, celkem 11 768. Za komunistického režimu v souvislosti se zřízením národních výborů obce ztratily faktickou právní subjektivitu, třebaže i nadále existovaly formálně volené obecní orgány. Do roku 1989 se počet obcí trvale snižoval, zejména v důsledku státem organizovaného slučování.

Rok

1930

1950

1961

1970

1980

1990

2000

2018

Počet obcí

11 768

11 459

8 726

7 511

4 778

4100

6 251

6 257

Vývoj počtu obcí v období, zdroj

K 1. 1. 1990 existovalo jen 4100 obcí. V následném dezintegračním procesu se obnovily další obce k dnešnímu počtu 6357 obcí.

Typy obcí (h2)

 1. Menší obce tvořené zpravidla jednou nebo několika vesnicemi do se nazývají prostě obcemi. 
 2. Některé obce používají v názvu historický titul městys
 3. Město je zvláštní titul některých, zpravidla větších a významějších obcí.

Orgány obce (h2)

Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Obec reprezentuje starosta, který stojí v čele obecního úřadu. Obec v rámci své samostatné působnosti spravuje sama záležitosti, které jsou v jejím zájmu a zájmu občan. Obecní úřad v rámci přenesené působnosti zároveň vykonává státní správu v rozsahu vyplývajícím ze zákonů. 

Starosta (h3)

Hlavní úkolem starosty je zastupování obce navenek. Jsou voleni zastupitelstvem obce, kterému také za svou funkci zodpovídají.

Pravomoci starosty (h4)

 • Poskytování informací o činnosti obce veřejnosti,
 • Přezkoumání hospodaření obce za kalendářní rok.
 • Uzavírání a ukončování pracovního poměru se zaměstnanci obce-
 • Svolávání a řízení zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce (h3)

V oblasti samosprávy je zastupitelstvo obce hlavním samosprávným orgánem, rozhoduje usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Schvaluje např. územní plán obce a její rozpočet, zřizuje a ruší obecní policii, rozhoduje o vyhlášení místního referenda či volí nebo odvolává starostu. Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada obce.

Doplňkové testování formátování (h2)

Následují řádky s testovacími texty pro kontrolu běžného použití stránek.

Toto jsou dva krátké odstavce za sebou.

Nadpis druhé úrovně (h2), který je neobvykle dlouhý, ale někteří klienti je tak dělají. Zde je vidět řádkování nadpisu.

Současnost (h3)

V současné době je obec známa hlavně chovem létajících závodních draků. Chov byl založen na přelomu let 2001/2002 Založil ho bývalý elitní dračí závodník Řepan Ňupský. První chovný pár pochází z legendární líhně v Chýňovských Ŕôqilicích. Chovná stanice zajišťuje pracovní místa a skvělé výdělky většině obyvatel obce.

V obci se dále nachází:

 • Školy
  • Mateřská
   • Pod kostkami
   • Veselá kostička
  • Základní
  • Zákadní umělecká škola
 • střední odborné učiliště Fyxónie Úžasné (se zaměřením na výuku jazyka ďówňónského)
 • moderní lékařské středisko a Výzkumný ústav pro vývoj Ágóšských technologií série {ÉÓÍ}

Jinak se tu máme moc pěkně, hlavně když neprší. A to je min. 50 dní v roce.

Test odstavců (h3)

Historie obcí (h4)

Pro datataci vzniku obcí se využívá první písemné zmínky, což je označení nejstaršího písemného dokladu, většinou se jménem sídla. Nejstarší sídla/obce jsou známy již z 10. století. Mnoho obcí bylo založeno v 11. až 14. století během velké vniřní kolonizace. Hranice obcí byly vytyčovány již při jejich zakládání, časté jméno Újezd pochází z objetí hranice obce na koni.

Přesné vymezení správních území obcí bylo zpracováno již v 18. v rámci josefinského katastru. Obce jako samosprávné jednotky vznikly v roce 1850 při vytváříní moderní veřejné správy. V období předválečného Československa bylo na území Česka téměř dvakrát víc obcí než dnes, celkem 11 768.

Test délky řádku (h3)

Kolik znaků se vejde na řádek? Použitelné je 50 až 110 znaků na jednom řádku. Víc se špatně čte. Ideální je do 100. Následuje řádek s očíslovanými znaky:

1 v 5 a 10 c 15 i 20 c 25 e 30 j 35 e 40 s 45 k 50 v 55 e 60 l 65 e 70 z 75 v 80 i 85 r 90 e 95 e 00 c 05 e 10 c 15 e 20

Další blokové prvky

  Toto je blok "Naformátováno" <pre>: 1  2  3  4 5 hhh 4144,   mezery  jsou vidět 
Toto je blok adresa <address>, moc se nepoužívá, ale klienti tuto volbu mají dostupnou v Editoru. Výchozí vykreslení tohoto bloku je kurzívou. Mají tyto bloky dostatečné odsazení od Nadpisu a od sebe navzájem? 

Toto je neutrální blok <div>, není prohlížečem ve výchozím stavu nijak formátován, kromě toho že to je blok. 

Řádkové prvky (mohou formátovat jen část bloku)

Toto je zvýraznění - <strong> Bývá tučným písmem. Může být zadáno i tagem <b>: třeba takhle.

Toto je text zvýrazněn kurzívou - <em>, může být zadáno i přes <i>  tak jako tato dvě slova. 

Toto je podtržený text <u>. Na webu by se nemělo nic podtrhávat kromě odkazů. 

Toto je přeskrtnutý text <s>

Dolní index <sub> - H2SO4. 

Horní index <sup> - Rozloha obce je 15 km2

Seznamy

 • Toto je odrážkový (nečíslovaný) seznam <UL> s položkami <li>.
 • Přímo pod nadpisem.
 • Jsou dostatečné mezery před a a za seznamem? Číslovaný se nastyluje podobně. 

Toto je obyčejný odstavec <p>, následuje jím uvedený nečíslovaný seznam: 

 • Ovce.
 • Kozy.
 • Lišky, které mají položku na víc řádků, aby bylo vidět řádkování položek v seznamu, případně další nestandardní chování. Ta položka by měla mít alespoň dva řádky. 
 • Koně.

Toto je číslovaný seznam <OL> s položkami <LI>:

 1. Česká republika
 2. Slovensko
 3. Bulharsko, které má položku na víc řádků, aby bylo vidět řádkování položek v seznamu, případně další nestandardní chování. Ta položka by měla mít alespoň dva řádky. 
 4. Maďarsko

Toto je smíšený víceúrovňový seznam: 

 • Česká republika
  • Plzeňský kraj
   • Okres Plzeň sever
    1. Město Plasy
 • Ústecký kraj
  1. Okres Chomutov
   1. Chomutov
  2. Okres Ústí nad Labem

Seznam odkazů s obrázkem zarovnaným doleva, pokud jsou odrážky seznamu v obrázku, tak je seznam špatně nastylován: x

Tabulka <TABLE>

Bez formátování:

Kategorie obcí

 

Rok censu

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

do 199

2 056

4 163

2 018

1 490

528

1 328

1 661

1 492

200-499

5 145

4 204

3 341

2 805

1 535

1 955

2 041

2 015

500-999

2 635

1 825

1 876

1 794

1 345

1 224

1 280

1 349

1000 a více

1 932

1 267

1 491

1 422

1 370

1 261

1 276

1 395

Celkem

11 768

11 459

8 726

7 511

4 778

5 768

6 258

6 251

Tabulka - výchozí nastavení editoru:

Ovce Vlna
Kůň žíně
Kráva Rohy

Tabulka se záhlavím a popisky, opět možno nastavit v editoru:

Základní technologie na web
  CSS HTML
plazy.cz ano ano
kocky.cz ano ano
blato.cz ano

OBEC

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. V tomto smyslu je subjektem samosprávy a také vykonavatelem státní správy.  Obec má vlastní majetek,  vystupuje v právních vztazích svým jménem. Pečuje o všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

V současnosti je území České republiky rozčleněno na 6257 obcí. Průměrná rozloha obce je 10,58 km2.

Mapa obcí České republiky

Historie obcí

Pro datataci vzniku obcí se využívá první písemné zmínky, což je označení nejstaršího písemného dokladu, většinou se jménem sídla. Nejstarší sídla/obce jsou známy již z 10. století. Mnoho obcí bylo založeno v 11. až 14. století během velké vniřní kolonizace. Hranice obcí byly vytyčovány již při jejich zakládání, časté jméno Újezd pochází z objetí hranice obce na koni.

Přesné vymezení správních území obcí bylo zpracováno již v 18. v rámci josefinského katastru. Obce jako samosprávné jednotky vznikly v roce 1850 při vytváříní moderní veřejné správy. V období předválečného Československa bylo na území Česka téměř dvakrát víc obcí než dnes, celkem 11 768. Za komunistického režimu v souvislosti se zřízením národních výborů obce ztratily faktickou právní subjektivitu, třebaže i nadále existovaly formálně volené obecní orgány. Do roku 1989 se počet obcí trvale snižoval, zejména v důsledku státem organizovaného slučování.

Rok

1930

1950

1961

1970

1980

1990

2000

2018

Počet obcí

11 768

11 459

8 726

7 511

4 778

4100

6 251

6 257

Vývoj počtu obcí v období, zdroj

K 1. 1. 1990 existovalo jen 4100 obcí. V následném dezintegračním procesu se obnovily další obce k dnešnímu počtu 6357 obcí.

Typy obcí (h2)

 1. Menší obce tvořené zpravidla jednou nebo několika vesnicemi do se nazývají prostě obcemi. 
 2. Některé obce používají v názvu historický titul městys
 3. Město je zvláštní titul některých, zpravidla větších a významějších obcí.

Orgány obce (h2)

Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Obec reprezentuje starosta, který stojí v čele obecního úřadu. Obec v rámci své samostatné působnosti spravuje sama záležitosti, které jsou v jejím zájmu a zájmu občan. Obecní úřad v rámci přenesené působnosti zároveň vykonává státní správu v rozsahu vyplývajícím ze zákonů. 

Starosta (h3)

Hlavní úkolem starosty je zastupování obce navenek. Jsou voleni zastupitelstvem obce, kterému také za svou funkci zodpovídají.

Pravomoci starosty (h4)

 • Poskytování informací o činnosti obce veřejnosti,
 • Přezkoumání hospodaření obce za kalendářní rok.
 • Uzavírání a ukončování pracovního poměru se zaměstnanci obce-
 • Svolávání a řízení zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce (h3)

V oblasti samosprávy je zastupitelstvo obce hlavním samosprávným orgánem, rozhoduje usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Schvaluje např. územní plán obce a její rozpočet, zřizuje a ruší obecní policii, rozhoduje o vyhlášení místního referenda či volí nebo odvolává starostu. Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada obce.

Doplňkové testování formátování (h2)

Následují řádky s testovacími texty pro kontrolu běžného použití stránek.

Toto jsou dva krátké odstavce za sebou.

Nadpis druhé úrovně (h2), který je neobvykle dlouhý, ale někteří klienti je tak dělají. Zde je vidět řádkování nadpisu.

Současnost (h3)

V současné době je obec známa hlavně chovem létajících závodních draků. Chov byl založen na přelomu let 2001/2002 Založil ho bývalý elitní dračí závodník Řepan Ňupský. První chovný pár pochází z legendární líhně v Chýňovských Ŕôqilicích. Chovná stanice zajišťuje pracovní místa a skvělé výdělky většině obyvatel obce.

V obci se dále nachází:

 • Školy
  • Mateřská
   • Pod kostkami
   • Veselá kostička
  • Základní
  • Zákadní umělecká škola
 • střední odborné učiliště Fyxónie Úžasné (se zaměřením na výuku jazyka ďówňónského)
 • moderní lékařské středisko a Výzkumný ústav pro vývoj Ágóšských technologií série {ÉÓÍ}

Jinak se tu máme moc pěkně, hlavně když neprší. A to je min. 50 dní v roce.

Test odstavců (h3)

Historie obcí (h4)

Pro datataci vzniku obcí se využívá první písemné zmínky, což je označení nejstaršího písemného dokladu, většinou se jménem sídla. Nejstarší sídla/obce jsou známy již z 10. století. Mnoho obcí bylo založeno v 11. až 14. století během velké vniřní kolonizace. Hranice obcí byly vytyčovány již při jejich zakládání, časté jméno Újezd pochází z objetí hranice obce na koni.

Přesné vymezení správních území obcí bylo zpracováno již v 18. v rámci josefinského katastru. Obce jako samosprávné jednotky vznikly v roce 1850 při vytváříní moderní veřejné správy. V období předválečného Československa bylo na území Česka téměř dvakrát víc obcí než dnes, celkem 11 768.

Test délky řádku (h3)

Kolik znaků se vejde na řádek? Použitelné je 50 až 110 znaků na jednom řádku. Víc se špatně čte. Ideální je do 100. Následuje řádek s očíslovanými znaky:

1 v 5 a 10 c 15 i 20 c 25 e 30 j 35 e 40 s 45 k 50 v 55 e 60 l 65 e 70 z 75 v 80 i 85 r 90 e 95 e 00 c 05 e 10 c 15 e 20

Další blokové prvky

 Toto je blok "Naformátováno" <pre>: 1  2  3  4 5 hhh 4144,   mezery  jsou vidět 
Toto je blok adresa <address>, moc se nepoužívá, ale klienti tuto volbu mají dostupnou v Editoru. Výchozí vykreslení tohoto bloku je kurzívou. Mají tyto bloky dostatečné odsazení od Nadpisu a od sebe navzájem? 

Toto je neutrální blok <div>, není prohlížečem ve výchozím stavu nijak formátován, kromě toho že to je blok. 

Řádkové prvky (mohou formátovat jen část bloku)

Toto je zvýraznění - <strong> Bývá tučným písmem. Může být zadáno i tagem <b>: třeba takhle.

Toto je text zvýrazněn kurzívou - <em>, může být zadáno i přes <i>  tak jako tato dvě slova. 

Toto je podtržený text <u>. Na webu by se nemělo nic podtrhávat kromě odkazů. 

Toto je přeskrtnutý text <s>

Dolní index <sub> - H2SO4. 

Horní index <sup> - Rozloha obce je 15 km2

Seznamy

 • Toto je odrážkový (nečíslovaný) seznam <UL> s položkami <li>.
 • Přímo pod nadpisem.
 • Jsou dostatečné mezery před a a za seznamem? Číslovaný se nastyluje podobně. 

Toto je obyčejný odstavec <p>, následuje jím uvedený nečíslovaný seznam: 

 • Ovce.
 • Kozy.
 • Lišky, které mají položku na víc řádků, aby bylo vidět řádkování položek v seznamu, případně další nestandardní chování. Ta položka by měla mít alespoň dva řádky. 
 • Koně.

Toto je číslovaný seznam <OL> s položkami <LI>:

 1. Česká republika
 2. Slovensko
 3. Bulharsko, které má položku na víc řádků, aby bylo vidět řádkování položek v seznamu, případně další nestandardní chování. Ta položka by měla mít alespoň dva řádky. 
 4. Maďarsko

Toto je smíšený víceúrovňový seznam: 

 • Česká republika
  • Plzeňský kraj
   • Okres Plzeň sever
    1. Město Plasy
 • Ústecký kraj
  1. Okres Chomutov
   1. Chomutov
  2. Okres Ústí nad Labem

Seznam odkazů s obrázkem zarovnaným doleva, pokud jsou odrážky seznamu v obrázku, tak je seznam špatně nastylován: x

Tabulka <TABLE>

Bez formátování:

Kategorie obcí

 

Rok censu

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

do 199

2 056

4 163

2 018

1 490

528

1 328

1 661

1 492

200-499

5 145

4 204

3 341

2 805

1 535

1 955

2 041

2 015

500-999

2 635

1 825

1 876

1 794

1 345

1 224

1 280

1 349

1000 a více

1 932

1 267

1 491

1 422

1 370

1 261

1 276

1 395

Celkem

11 768

11 459

8 726

7 511

4 778

5 768

6 258

6 251

Tabulka - výchozí nastavení editoru:

Ovce Vlna
Kůň žíně
Kráva Rohy

Tabulka se záhlavím a popisky, opět možno nastavit v editoru:

Základní technologie na web
  CSS HTML
plazy.cz ano ano
kocky.cz ano ano
blato.cz ano

Pro techniky

odpady

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27
28 29 30
1 2 3
4
5 6
7
8 9 10
11
12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24
25
26 27 28
29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Sociální sítě

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuality

27.11.2023 test

9.11.2023 tetstst

8.11.2023 biluo§pé

5.10.2023 ncaáí

27.9.2023 jhg


Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální teplota

24.4.2020 08:59

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

6.12.2023 05:38

Aktuální teplota:

-1,7 °C

Vlhkost:

91,9 %

Rosný bod:

-2,8 °C

6.12.2023 05:37

Aktuální teplota:

-2,1 °C

Vlhkost:

85,8 %

Rosný bod:

-4,1 °C

15.1.2021 20:25

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Aktuální teplota

24.4.2020 08:59

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

6.12.2023 05:38

Aktuální teplota:

-1,7 °C

Vlhkost:

91,9 %

Rosný bod:

-2,8 °C

6.12.2023 05:37

Aktuální teplota:

-2,1 °C

Vlhkost:

85,8 %

Rosný bod:

-4,1 °C

15.1.2021 20:25

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:9
TÝDEN:357
CELKEM:403932

Aktuální stavy toků

6.12.2023 04:50

Aktuální výška:

22 cm

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
1
29
2
30
2
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuální počasí

dnes, středa 6. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -2 °C
čtvrtek 7. 12. oblačno 1/-7 °C
pátek 8. 12. zataženo -1/-6 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 1/-2 °C